Hemen zaude: Ongarai Eskola / Ekintza osagarriak
EUSKERA     CASTELLANO
accesos directos KONTAKTUAALBISTEAKIRTEERAK ETA EKINTZA OSAGARRIAKEGUTEGIAIKASTETXEKO PROIEKTUAKHEZKUNTZA ESKAINTZAZERBITZUAKIKASTETXEARI BURUZ
2023-2024.IKASTURTEA

Ekintza osagarriak

Ekintza Osagarriak

Curriculuma biribiltzeko egiten diren ekintzak dira eta gelako lanaren osagarri dira. Derrigorrezkoak dira, normalean, eskolako orduetan egiten ditugu, baina batzuk, bere ezaugarriengatik, ikastetxetik kanpo egiten dira eta ordutegi ofiziala baino luzeago joaten dira.

Besteak beste, hauek aipa daitezke:

  • 2 edo 3 eguneko egonaldiak barnetegietan;
  • Egun bateko irteera/bisitak: San Mames, EITB, Guggenheim, Eureka Museoa, Azterkosta,...
  • Zinema, antzerkia, "ipuin - kontalaria",... euskaraz eta ingelesez.
  • Bizikidetza, bullying eta ziberbullying tailerrak, Bertsolaritza, ingurumena, bide - segurtasuna...Egonaldiak:

jarduera
actividad
helburuak
objetivos
antolatzailea
organiza
jasotzaileak
receptores
non - noiz
dónde - cuando
Ingelesean murgiltzeko egonaldia
Estancia para aprender inglés

Alternativa: Un día en algún parque de aventura.
Ingeleseko konpetentzia hobetzea
Mejorar la competencia del inglés
Eskola eta 3 zikloko ta ingeleseko irakaslegoa
La escuela y profesorado de 3.ciclo e inglés
6. mailako ikaslegoa
Alumnado de 6º
En reserva, con poca probabilidad de asistir a la estancia en inglés
Lurraska irteera
Salida a Lekeitio
Euskeraren sustapena eta haien arteko harremak sendotu
Potenciar el euskera y afianzar las relaciones entre ellos
Eskolak eta 2zikloko irakaslegoa
La escuela y profesorado de 2º ciclo
4.mailako ikaslegoa
Alumnado de 4º
-
Lekeitio irteera
Salida a Lurraska
Euskeraren sustapena eta haien arteko harremak sendotu
Potenciar el euskera y afianzar las relaciones entre ellos
Eskolak eta 1zikloko irakaslegoa
La escuela y profesorado de 1º ciclo
2.mailako ikaslegoa
Alumnado de 2º
-

Egun bateko irteerak:

jarduera
actividad
helburuak
objetivos
antolatzailea
organiza
jasotzaileak
receptores
non - noiz
dónde - cuando
Azterkosta Ingurumenarekiko errespetua.
Respeto al medioambiente
Foru Aldundia.
Diputación.
6.mailako ikasleak
Alumn@s de 6º
2 saio gelan eta Urrian zehar irteera.
2 sesiones en el aula y salida en octubre a Deba.
Kutxa espaziora irteeta
Visita al Kutxa Espazioa
Unibertsoa gaian gelan  landutakoa sakontzea/ Zientzia eta unibertsoari buruz ikastea
Profundizar en lo tratado en clase sobre el tema del universo / Aprender sobre la ciencia y el universo
Eskola
La escuela
5. mailako ikasleak
Alumnado de 5º
Kutxa espazioa.
Donostia.
San Sebastian.
Urkiolako parke naturala.
Parque natural de Urkiola
Inguru naturalaren ezagutza / Ingurumenarekiko errespetua
Conocimiento del medio natural / Respeto al medioambiente
Eskola / Urkiolako parke naturala
Escuela / Parque natural de Urkiola
5 urteko ikasleak

Alumnado de 5 años.
Urkiolan apirilaren 8an/
En Urkiola el 8 de abril
Kurtso amaierako txangoa.
Excursión de fin de curso
Euskara indartu / Harremanak sendotu
Potenciar el euskera / Afianzar las relaciones entre ellos
Irakaslegoa
Profesorado de los ciclos
HH. Infantil. 3-4-5

1. zikloa


2. zikloa

3.zikloa

Ekaina: Arrate

Ekaina: Mallabia Markina txorrotak

Berano: Rekalde

Ekaina: Trabakua

Beste ekintza osagarriak:

jarduera
actividad
helburuak
objetivos
antolatzailea
organiza
jasotzaileak
receptores
non - noiz
dónde - cuando

MARRAZKI TAILERRA / TALLER DIBUJO

Concienciar sobre la movilidad en la semana de la movilidad europea

Trafiko zuzendaritza

LH 3

Eskola/Centro
IRAILAK 17, 14:30

BIZIKLETA TAILERRA

Concienciar sobre la movilidad en la semana de la movilidad europea

Trafiko zuzendaritza

LH 6

ARITZMENDI FRONTOIAN
14:30

GAZTAÑERRE

Euskal cultura sustatu/Potenciar la cultura euskaldun

Ikastetxea /Centro

H.H.ko ikaslegoa/ Alumnado deE.I.

Arratsalde 1 azar.
1  tarde Nov.

ARGITXO

Euskararen erabilera ultzatu/
Potenciar el uso del euskera

H.H.ko tutoreak/
Tutoras de E.I

3, 4 eta 5urteko ikasleria/
Inf.  3, 4 y 5 años

Eskola/Centro

MARI DOMINGI

Euskal cultura sustatu/
Potenciar la cultura euskaldun

H.H.ko irakasleria/
Profesorado de E.I.

H.H. eta 1. maila irakasleria/
 E. I. y primero

Eskola/Centro
Goiz 1/1 mañana
Diciembre

OLENTZERO

Euskal cultura sustatu/
Potenciar la cultura euskaldun
Potenciar las fiestas populares

Ikastetxea
Centro Y A.M.P.A.

Irakasleri guztia
Todo el alumnado

Abenduak 22
22 de diciembre
Goizez-Mañana

Gabonetako jaialdia
Festival de Navidad

Herriko jaiak sustatu
Potenciar las fiestas populares

Jai batzordea eta irakaslegoa
Comisión de fiestas y profesorado

Eskola guztia
Toda la escuela

Abenduak 22
22 de diciembre
Goizez-Mañana

ANTZERKIAK IKUSI
VER TEATROS

Potenciar el euskera
Mantener relación con el mundo del teatro
Valorar la función según estética, contenidos
Diferenciar fantasía y realidad

Eibarko Unibertsitatea/
Ermuko beste eskola batzuk/
Otras escuelas de Ermua

H.H eta 1.zikloko ikasleak
Infantil y 1º ciclo

Ermuko antzokia eta Eibarko antzokia/
Teatros de Ermua y Eibar

ITSASMINEZ

Ura eta Naturarekiko errespetua sustatu/
Fomentar el respeto hacia el agua y la Naturaleza
Valorar la función según estética, contenidos

Agenda 21

4-5 urteko eta 1. maialko ikasleria/Alumnado de 4-5 años y de 1º

---

Liburutegira bisita
Visita a la biblioteca

Irakurketarako zaletasuna indartu
Potenciar la aficion a la lectura

Udal liburutegia
ikastetxea

LH1 eta LH4

Ikasturtean zehar
A lo largo de curso

Ipuinkontalaria ingelesez Cuentacuentos en inglés

Irakurketarako  eta ingelesarekiko zaletasuna indartu
Potenciar la aficion a la lectura y al inglés

Udal liburutegia
ikastetxea

LH 4

Azaroak 3 Novie. Eskola liburutegian

Santa Ageda
Coincide con Eguen zuri, decidiremos más adelante.

Jai herrikoiak sustatu
Promover las fiestas populares

Eskola
La escuela

1., 2. eta 3.zikloak
1º, 2º y 3er ciclo

Eskolan.Otsailean
En la escuela. En febrero

Ingurumenaren tailerra
Taller de medio ambiente

Ermuako ingurua ezagutzea eta zaintzea
Conocer espacios verdes de Ermua y respetarlos

Udaletxea
Ayuntamiento

LH 1-Hondakinak-residuos
LH 2-Erreka-rio
LH 3- Hostoak-hojas
LH 4- Hiria ezagutu

Zehaztu gabe
Sin concretar

Udaletxeko plenoan parte artesa
Participar en el pleno del ayuntamiento

Agenda 21eko proposamenak plenoan aurkeztea
Presentar las propuestas de la Agenda 21 en el pleno

Agenda 21eko arduradunak eta tutoreak
Responsable de la Agenda 21 y los tutores/as

3.zikloko ikasleak
Alumnado de 3.ciclo

Udaletxean 2014ko maiatzean
En el ayuntamiento. Mayo de 2014.

Astronomia gela

Zientzia gaiak ezagutzea bultzatu
Impulsar los temas científicos

 Ikastetxea

LH 3

Durango

ZINEMA EUSKERAZ

Euskera indartu /Potenciar el euskera
Sozializazioa/socialización
Filmea baloratu estética eta edkinei dagokienez/Valorar la película según estética y contenidos
Fantasia eta errealitatea ezberdintzea/Difereniar fantasia y realidad

Ikastetxea
Udala

Ikasleak 4-12
El alumnado 4-12

ERMUKO ANTZOKIA
HH- ---
LH1-2-3-4 ----
LH 5-6 -----

INAUTERIAK
CARNAVALES

Tradiziozko jaietan parte hartu eta gozatzea/
Participar y pasarlo bien en las fiestas de tradición popular

Eskola/Centro

Gurasoak,
/Padres, madres

Jolastokia/Patio
9 febrero por la tarde

EGUEN ZURI
FIESTA DEL GALLO

Tradiziozko jaietan parte hartu eta gozatzea/
Participar y pasarlo bien en las fiestas de tradición popular

Udala / eskola

 

Gurasoak,
/Padres, madres

Cardenal Orbe plaza.
Otsailak 4 Febrero
15:00

DOREMIKA akordeoi orkesta

Musika kultura sustatu/
Potenciar la cultura musical

Bilboko orkesta

LH 3

Zornotza
Otsaila-Febrero

Sozializazio tailerra

 

Udala / Ikastetxea

LH 3

 

Ongarai Eskola
Ongarai Auzoa z/g
48260 - ERMUA
Telefonoak: 943170011 - 943254267
Telefono Mugikorra: 688802473

E-mail: 015100aa@hezkuntza.net
© 2024. Ongarai Eskola Ermua. LEGAL OHARRA